ساختن جهانی که در آن هر بارداری خواسته... هر زایمان ایمن... و استعدادهای هر جوانی شکوفا شود.

اخبار

3 تیر -مرداد 2017

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران

همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران،  امروز بعد از ظهر 12 تیرماه با برگزاری میزگرد و بحث درمورد مسایل مختلف سالمندی منجمله تامین و امنیت درآمد در سنین سالمندی، انزوای اجتماعی و آسیب پذیری در سنین سالمندی، تغییرات جمعیتی و سیاست ها و برنامه های مرتبط ، ادامه یافت. برنامه با ارائه

4 اردیبهشت - خرداد 2017

بیانه دکتر باباتونده اوسوتیمهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396

ماماها، مادران و خانواده : شرکای زندگی بیانه دکتر باباتونده اوسوتی مهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی ماما،15 اردیبهشت ماه 1396 صندوق جمعیت ملل متحد تلاشهای قهرمانانه و زندگی بخشی که ماماها هرروز و بطور معمول در شرایط چالش برانگیز انجام میدهند را جشن می گیرد. باید از ماماها تشکرنمود که میلیونها زن را قادر

25 اردیبهشت - خرداد 2017

بیانیه رسمی

بیانیه رسمی5 اردیبهشت ماه 1395 سازمان ملل، نیویورک- صندوق جمعیت ملل متحد جایزه "وبی" و جایزه صدای مردم درزمینه بهترین عکاسی برای وب سایت در رابطه با انتشارمقاله ای بنام "16 دختر، 16 داستان مقاومت " وبی را از آن خود کرد. جایزه "وبی" توسط آکادمی بین المللی هنرها و علوم دیجیتالی اهدا میشود درحالیکه جایزه صدای مردم وبی ازطریق رای

انتشارات

گزارش زنان سرپرست خانوار
بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت  خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای...
گزارش سالخوردگی

تازه های اخباراجتماعی

Events

No content available.

Vacancies

No vacancies currently available

Show previous vacancies
Global UNFPA vacancies

طرح های پیشنهادی

No RFPs at this time