News

بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی جوانان

12 August 2018

بیاید جوانان را در مرکز امور قراردهیم

 

ما برای پایبندی به تعهدمان مبنی بر غافل نشدن از هیچ کس خواستار دستیابی به آرمان های توسعه پایدار هستیم. ما میخواهیم صلحی پایدار بوجود آوریم. بنابراین، جوانان در مرکز تلاش های جمعی ما هستند. اجازه دهید جوانان که در این راه از همراهان فعال ما هستند را با هم بپذیریم.

هیچ یک از آرمانهای جهانی بلند پروازانه ما بدون مشارکت معنی دار جوانان بدست نخواهد آمد. آن ها آینده ما هستند _ قدرت 1.8 میلیاردی آنان_ اکنون ما نیز هستند.

با این وجود جوانان، خصوصا دختران نوجوان، برای سالم ماندن، تحصیل کردن، و تصمیم گیری درباره زندگی خود با چالش های دشواری رو به رو هستند. تهدید ها علیه حقوق و سلامت آن ها امروزه توانایی آنها را برای مشغول شدن و شهروند مفید بودن در آینده به خطر می اندازد.

ما این قدرت و مسولیت را داریم که به هر دختر و پسر کمک کنیم که گذار سالمی از نوجوانی به جوانی داشته باشد. هر فضا باید فضایی سالم برای جوانان باشد _ خانه، کلاس درس، مراکز سلامت و میزهایی که قوانین و توافق نامه های صلح بر آنها نوشته می شود.

در صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد، کار کردن باجوانان و برای جوانان و ترویج مشارکت و رهبری آنان یک سنت طولانی مدت است. تلاش های ما، جوانان را قادر می سازد که تواناییها و دانش خود ، و حمایت لازم برای آگاه شدن از تصمیماتشان درباره بدن، زندگی، خانواده، جوامع، کشور ها و جهان را توسعه دهند.

جوانان در خط مقدم اقدامات صندوق جمعیت برای ساختن جوامع عادلانه و منعطف هستند که در آن رفاه برای همه به اشتراک گذاشته شده است. ما با شرکایمان در ارتباط بوده ایم تا نقش جوانان را در اقدامات بشردوستانه و دگرگونی مناقشات را از طریق تاثیر جوانان بر اقدامات بشر دوستانه و قطعنامه 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جوانان، صلح و امنیت بالا ببریم و همه ما متعهد به تداوم این امر مهم هستیم. و استراتژی سازمان ملل در خصوص جوانان که در شهریور آغاز به کار می کند نشان دهنده تعهد جمعی وبی نظیر خانواده سازمان ملل برای ارتقاء  کار کردن با و برای جوانان تحت رهبری دبیرکل است.

در سراسر جهان، جوانان می گویند:" بدون ما تصمیم گیری ها بی فایدست!" در صندوق جمعیت ما این اصل را شنیده، یاد گرفته و قلبا پذیرفته ایم. همکاری ما با جوانان همواره بر اساس یک مشارکت فعال بوده و ادامه خواهد یافت.

صدها میلیون از دختران نوجوان در انتظار آنند که قدرت خود را اعاده کرده و توانایی های بالقوه خود را بروز دهند. با حمایت ما، آنها می توانند حقوق خود را خواهان و آرزو های خود را بشناسند. با حمایت ما، آن ها آینده خود و جهانشان را شکل می دهند.