کنفرانس بین المللی نمایندگان مجلس در رابطه با اجرایی سازی (IPCI)

22 October 2018

اتاوا، کانادا

کنفرانس سال 2018 به عنوان یک برنامه کار مهم نمایندگان در راستای اهداف ذیل می باشد:

(1) حفظ مسائل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه  در گفتمان پارلمان جهانی؛

(2) ارزیابی پیشرفت اجرای برنامه کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ؛

(3) قرار دادن پویایی جمعیت در سند توسعه پایدار 2030؛

این کنفرانس  در ترویج گفتگو میان نمایندگان مجلس، از سراسر جهان، درراستای اجرای برنامه کاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1994)، با هدف دستیابی به تعهد بیشتر برای اقدام جمعی در زمینه مدیریت منابع و ایجاد یک محیط سیاسی مناسب برای جمعیت و توسعه موفق عمل کرده است.

هدف کنفرانس بین المللی نمایندگان مجلس دررابطه با اجرایی سازی (IPCI) ایجاد اعلامیه  ای با چشم انداز روبه جلو و برنامه عملیاتی می باشد که درک و موافقت عمومی را در قبال فوریت رسیدگی به گفتمان سیاسی فعلی در رابطه با بهداشت و حقوق جنسی و باروری ترویج دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس مراجعه کنید.

DOCUMENTS

  • Statement of Commitment IPCI 2018

    Download