News

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه

23 October 2018

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه صندوق جمعیت سازمان ملل و HelpAge  با محوریت "خانواده، جامعه و دولت در جوامع سالمندی" با سخنرانی دکتر محسنی بندپی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

دکتر بندپی پیشینه مختصری از برنامه های کشور برای سالمندان را به اشتراک گذاشت و اظهار داشت که کشور متعهد به تبیین سیاست ها و برنامه های کارآمد برای سالمندان خود می باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد که در دو دهه گذشته دولت ایران برنامه هایی را برای سالمندان به برنامه توسعه ملی خود  افزوده است.

در ادامه، دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، برنامه های مرتبط با سالمندان وزارت بهداشت را با حاضرین به اشتراک گذاشت.

این کنفرانس با سخنرانی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهورادامه خواهد یافت.

اخبار بیشتر را در وب سایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران دنبال کنید.