Press Release

بیانیه جمعیت جهان 2020: بر خلاف خواست من

2 July 2020
بیانیه جمعیت جهان 2020: بر خلاف خواست من

مقابله با بحران همه گیر و خاموش واعمال و رفتارهای زیان آور

براساس گزارش جدید صندوف جمعیت ملل متحد، ، اقدامات فوری و سریع  برای متوقف کردن اعمالی مانند ختنه  زنان ، ازدواج کودکان و سایر روشهایی که به زنان و دختران آسیب می رساند ضروری است.

30 ژوئن 2020 ، نیویورک – بر اساس گزارش جدید "وضعیت جمعیت جهان 2020 " که امروز توسط صندوف جمعیت ملل متحد ، آژانس بهداشت وسلامت جنسی و باروری سازمان ملل، منتشر شد هر سال  میلیون ها دختردر معرض خطر رفتارها و روشهایی قرار می گیرند که از نظر جسمی و عاطفی به آنها آسیب می رسانند.  این در حالی است که خانواده ها ، دوستان و جوامع  آنان آگاهی و رضایت کامل  در رابطه با این وضعیت دارند.

براساس گزارش صندوق جمعیت ملل متحد ، حداقل 19 اعمال و رفتارزیان آور ، از صاف کردن سینه های دختران تا غیره... ، نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است ، که سه مورد متداول و مرسوم آن ختنه زنان ، ازدواج کودکان و تبعییض شدید علیه دختران یا ترجیح دادن پسران به دختران، می باشد.

دکتر ناتالیا کانم ، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد می گوید: "رفتارهای مضر علیه دختران باعث ایجاد صدمات عمیق و پایدار می شود و آنها را از رسیدن به توانایی کامل خود محروم می کنند." امسال ، حدود 4.1 میلیون دختر در معرض ختنه قرار خواهند گرفت.

امروزه ، 33000 دختر زیر 18 سال مجبور خواهند شد كه با مردان معمولا بسیار بزرگتر،  ازدواج كنند. همچنین ، ترجیح شدید به داشتن فرزند پسر نسبت به دختر در برخی از کشورها باعث انتخاب جنسیت فرزند و یا بی توجهی شدید است که منجر به مرگ در کودکی و مفقود شدن 140 میلیون زن شده است.

برخی ازاین اعمال مضر، به خصوص در کشورهایی که انجام آنها بیشتر مرسوم و متداول بوده ، رو به کاهش است. اما به دلیل رشد جمعیت در این کشورها و در صورت عدم اقدام فوری ، تعداد دختران در معرض اعمال زیان آور، طی دهه های آینده  بطور جدی افزایش می یابد.

کشورهایی که معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده اند ، وظیفه دارند این آسیب ها را پایان دهند ، حتی اگر از سمت اعضای خانواده ، جوامع مذهبی ، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ، شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی به دختران وارد شود. بسیاری با قوانین مناسب پاسخ داده اند، اما قوانین به تنهایی کافی نیست.

بر اساس گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، دهه ها تجربه و تحقیقات نشان می دهد که رویکردهای مردمی  ، در ایجاد تغییرات موثرتر است. ناتالیا کانم افزود: "ما باید در مقابله با این مشکالات، به ریشه های اصلی بپردازیم ، به ویژه قوائد تبعیض جنسیتی ، و آنها  را حل کنیم. ما باید وظیفه مان را نسبت به حمایت از جوامع خود بهتر انجام دهیم تا درک کنند این شیوه ها چه عوارضی را برای دختران به جا خواهند گذاشت ومتوقف کردن این شیوه ها چه مزایایی برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. "

این گزارش می افزاید: اقتصاد و سیستمهای حقوقی پشتیبان آن، باید بازسازی شوند تا فرصت های برابر برای زنان را تضمین کنند. به عنوان مثال ، تغییر قوانین وراثت اموال ، می تواند انگیزه قدرتمندی برای خانواده ها در از بین بردن ترجیح فرزندان دختربه پسروهمینطور از بین بردن ازدواج کودکان، ایجاد کند.

پایان دادن به کودک همسری و ختنه کردن زنان در سراسر جهان در 10 سال آینده، از طریق افزایش تلاش ها برنگه داشتن دختران در مدارس، آموزش مهارت های زندگی به آنها و همچنین با مشارکت دادن مردان و پسران در تحولات اجتماعی،  امکان پذیر است. این گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاری سالانه 3.4میلیارد دلاردرسال  تا سال 2030 میتواند به این دو عمل مضر وبه رنج دخترانی که تعداد آنان 84 میلیون  تخمین زده می شود، پایان دهد.

در حالی که پیشرفتهایی در خاتمه دادن به برخی اعمال زیان بخش در سراسر جهان حاصل شده است ، همه گیری COVID-19  این دستاوردها را تهدید می کند. تحقیق جدیدی نشان داده است که  قطع خدمات و برنامه ها به مدت شش ماه می تواند موجب ازدواج  13 میلیون دختربیشتر و ختنه 2 میلیون دختر بیشتر تا سال 2030 بشود. 

دکتر كانم می گوید: "همه گیری کوید 19 باعث می شود كار ما سخت تر و فوری تر شود زیرا بسیاری از دختران در حال حاضر در معرض خطر هستند." " تا زمانی که حقوق ، انتخاب ها و بدن همه دختران به طور کامل متعلق به خودشان نباشد ، توقف نخواهیم کرد."