Statement

بایستید و به خشونت بگویید: " کافیست " بیانیه مدیراجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، دکتر ناتالیا کانم در روز جهانی منع خشونت علیه زنان

25 November 2020

"کافیست" ! این همان چیزی است که ما امروزو هر روز دیگری، در مورد انواع خشونت علیه زنان و دختران می‌گوییم.

خشونت خانگی کافیست.  تجاوز کافیست. اقدامات  آسیب رسان مانند ختنه زنان کافیست (...)

زنان و دختران حق دارند، همه جا، در محبطی عاری از خشونت زندگی کنند. آنها حق آرامش در خانه ، جامعه و فضای اینترنت را دارند.

امروز،  در حالی که روز جهانی منع خشونت علیه زنان را گرامی میداریم، لحظه‌ای  تامل کنیم و به یاد بیاوریم که چقدر در این راه پیش رفته ایم. همچنان از هر سه زن و دختر، یک نفردر جهان،  در دوره ای از زندگی خود خشونت را تجربه می‌کند.

امسال کویید-۱۹  این آتش را شعله ور کرده است. زنان با متجاوزان در خانه حبس شده ، تنش‌های خانگی افزایش پیدا کرده و درخواست کمک به اوج رسیده است. بسیاری از این درخواست‌ها بی پاسخ ماندند،  نه تنها برای اینکه خانه های امن و سایر خدماتمشابه تعطیل شده‌اند، بلکه هنوز کمک‌ها، از جمله در زمینه بحران های بشردوستانه، کافی نیست.

ما باید عملکرد بهتری داشته باشیم. وقت آن است که بایستیم، و نه فقط یک روز، بلکه در تمام ۳۶۵ روز سال به خشونت "نه" بگوییم. ما باید ازخشونت پیشگیری کنیم.  و تا زمانی که پایان نیافته، تمام مواردی را که زنان و دختران برای دوام آوردن و بهبودی نیاز دارند فراهم کنیم، از مراقبت های بهداشت جسمی و روحی گرفته تا کمک های حقوقی و حمایت در زمینه بازیابی معیشت آن‌ها.

در بیش از ۱۳۰ کشور، تیم های صندوق جمعیت ملل متحد به طور خستگی ناپذیری در تلاشند تا مانع خشونت علیه زنان و دختران بشوند و از آسیب دیدگان حمایت کنند. سال گذشته، صندوق جمعیت ملل متحد، خدمات پشتیبانی پزشکی یا روانی را به بیش از ۷۶۰۰۰۰، قربانی خشونت، ارائه داده و تنها در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۰ اقدامات انسانی، تلاش های پیشگیرانه و پاسخ به ۲.۸ میلیون زن و دختر انجام شده است.

هنوز هم، جامعه بین الملل باید کارهای بیشتری انجام بدهد. کویید-۱۹ به طرز دردناک، اما آموزنده‌ای، همه راه‌هایی را که برای تفکر وعمل متفاوت نیاز داریم، به ما نشان می دهد. گفتن "کافیست" به خشونت ، در صدر لیست قرار دارد. این کار با شناخت میزان خشونت در همه جوامع و از بین بردن عوامل تقویت کننده آن آغاز می شود.

 فرضیه ای که خشونت را مجاز می داند یا فکر می کند خشونت خود به خود از بین می رود " کافیست ". تصور خشونت به عنوان چیزی کمتر از بحرانی تمام عیار کافیست.  و برای جلوگیری از آن باید تمام تلاش خود را به کارببریم.

"کافیست". یک کلمه برای تغییر شکل دنیای ما است.