شما اینجا هستید

جمعیت و توسعه؛ توانمندسازی جوانان و زنان
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از جمعیت نسبتاً جوانی بهره می برد که به این کشور، یک پنجره فرصت جمعیتی را ارائه می دهد. سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی و توانمندسازی جوانان و زنان، تضمین دسترسی آنها به سلامت باروری، و تضمین بهره‌وری و پس‌انداز افراد، منجر به سود جمعیتی و رشد پایدار خواهد شد. صندوق جمعیت ملل متحد از تلاش های دولت، عمدتاً در سطح استراتژیک و از طریق مشاوره در خط مشی و مدیریت دانش حمایت می کند. در این تلاش، صندوق جمعیت ملل متحد با شریک دیرینه خود، مرکز آمار ایران، در تولید شواهد با کیفیت برای هدایت برنامه ها و سیاست های توسعه همکاری می نماید. ما همچنین با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق بخشیدن به سود جمعیتی از طریق نوآوری، با محوریت جوانان و زنان و از طریق ایجاد تاب‌آوری برای زنان سرپرست خانوار در طول همه‌گیری کووید19 و فراتر از آن، همکاری میکنیم