شما اینجا هستید

با استانداردهای جدید زندگی، نرخ باروری در حال کاهش است، مردم بیشتر عمر می‌کنند و کشور با سالخوردگی جمعیت مواجه است. بر اساس آخرین سرشماری 9.7 درصد از جمعیت ایران بالای 65 سال سن دارند. تعداد و نسبت افراد مسن (65+) به تدریج افزایش یافته و در درازمدت، از گروه های سنی 0 تا 19 فراتر می رود، که بر نسبت وابستگی تأثیر می گذارد. اگر کشور روی جمعیت جوان موجود سرمایه گذاری کند و با انتقال سریع جمعیتی سازگاری پیدا کند، در آینده نزدیک می توان به تعداد بیشتری از افراد سالمند خدمات ارائه کرد. صندوق جمعیت ملل متحد از تلاش های دولت ایران برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان، به ویژه زنان، از طریق توسعه ظرفیت، تولید دانش و اصلاح سیاست ها، افزایش امنیت درآمد در دوران سالمندی، دسترسی به خدمات سلامت و مراقبت طولانی مدت، ترویج شناخت و مشارکت در جامعه، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر چرخه زندگی و جامعه محور، ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند، و ایجاد قابلیت حصول اطمینان از زندگی با عزت  واحترام سالمندان در محیط ها، حمایت میکند.