شما اینجا هستید

ساتیا دورایسوامی

دکتر ساتیا دورایسوامی نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است. ایشان دارای بیش از ۲۰ سال تجربه در دانشگاه، دولت، سازمان های غیردولتی و سازمان ملل متحد (آژانس پناهندگان ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد) می باشد. سابقه علمی ایشان کارشناسی پزشکی/ جراحی و کارشناسی ارشد پزشکی اجتماعی از چنای هند است. ایشان دارای دکترای سلامت از دانشگاه باث در بریتانیا بوده؛ همچنین دارای دیپلمهای تحقیقات کاربردی جمعیت، آمار کاربردی و مدیریت منابع انسانی است. ایشان در ظرفیتهای مختلف در آسیا، آفریقای جنوب صحرا، اروپا و آسیای غربی، کار و تدریس کرده است. عمده فعالیت ایشان در حمایت از پاسخگویی سلامت بشردوستانه برای پناهندگان و سایر جوامع تحت تأثیر منازعات بوده است. ایشان دارای چندین اثر در مجلات برجسته بوده و در بسیاری از کنفرانس های جهانی ارائه نموده است