اطمینان یافتن ا حقوق و انتخاب برای همگان

منتظر باشید

اخبار

24 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، 23 اکتبر 2018، تهران، ایران

اولین روز کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه HelpAge با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در تهران برگزار شد. در این کنفرانس مسئله سالمندی از سه دیدگاه خانواده، جامعه و دولت در جهت  برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سه حوزه اصلی سلامت، امنیت اجتماعی و امنیت

23 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه صندوق جمعیت سازمان ملل و HelpAge  با محوریت "خانواده، جامعه و دولت در جوامع سالمندی" با سخنرانی دکتر محسنی بندپی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. دکتر بندپی پیشینه مختصری از برنامه های کشور برای سالمندان را به اشتراک گذاشت و اظهار داشت که کشور متعهد به تبیین سیاست ها و برنامه های کارآمد

22 مهر- آبان 2018

بررسی موضوع سالمندی جمعیت در منطقه آسیا-اقیانوسیه : نقش خانواده، اجتماع و دولت

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسی HelpAge برای دستیابی به راه حل های راهبردی درباره این مسئله مهم دولت ها، شرکای سازمان ملل متحد و جامعه مدنی را گرد هم می آورد. در حال حاضر درمنطقه ی آسیا-اقیانوسیه بسیاری از کشورها با واقعیت سالمندی جمعیت روبه رو هستندو بسیاری دیگراز کشورهادر آینده ای نه چندان دور با این مسئله روبرو خواهند شد. در

انتشارات

گزارش زنان سرپرست خانوار
بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی ، سلامت  خانوار های زن سرپرست با تاکید بر سیاستهای...
گزارش سالخوردگی

تازه های اخباراجتماعی

فرصت های شغلی

هیچ خبری در حال حاضر موجود نیست

طرح های پیشنهادی

در این زمان هیچ RFP وجود ندارد