اطمینان یافتن از حقوق و انتخاب برای همگان

ارتباط با ما

اخبار

11 تیر -مرداد 2019

‌زندگی من، انتخاب من، آینده من

بیانیه دکتر ناتالیا کانم،‌مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در روز جهانی جمعیت زنان حق دارند با اطمینان در رابطه با بهداشت باروری خود تصمیم بگیرند. این حق در سال 1994 در قاهره در محل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) تأیید شد ، جایی که 179 دولت موافقت کردند که سلامت باروری پایه و اساس توسعه پایدار است. در قاهره آینده ای را

24 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، 23 اکتبر 2018، تهران، ایران

اولین روز کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه HelpAge با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در تهران برگزار شد. در این کنفرانس مسئله سالمندی از سه دیدگاه خانواده، جامعه و دولت در جهت  برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سه حوزه اصلی سلامت، امنیت اجتماعی و امنیت

23 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه صندوق جمعیت سازمان ملل و HelpAge  با محوریت "خانواده، جامعه و دولت در جوامع سالمندی" با سخنرانی دکتر محسنی بندپی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. دکتر بندپی پیشینه مختصری از برنامه های کشور برای سالمندان را به اشتراک گذاشت و اظهار داشت که کشور متعهد به تبیین سیاست ها و برنامه های کارآمد

انتشارات

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵...

تازه های اخباراجتماعی