اطمینان یافتن از حقوق و انتخاب برای همگان

ارتباط با ما

اخبار

بیانیه جمعیت جهان 2020: بر خلاف خواست من

2 تیر -مرداد 2020

بیانیه جمعیت جهان 2020: بر خلاف خواست من

مقابله با بحران همه گیر و خاموش واعمال و رفتارهای زیان آور براساس گزارش جدید صندوف جمعیت ملل متحد، ، اقدامات فوری و سریع  برای متوقف کردن اعمالی مانند ختنه  زنان ، ازدواج کودکان و سایر روشهایی که به زنان و دختران...

8 اردیبهشت - خرداد 2020

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد.

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد. دکتر ناتالیا کانم، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد مارک لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ...

5 اردیبهشت - خرداد 2020

بیانیه خانم دکتر ناتالیا کانم مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی مامایی ۲۰۲۰

تجلیل از ماماها ، قهرمانان خاموش خط مقدم بحران ویروس کورونا COVID-19 بیانیه مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا كانم در روز جهانی ماما ، 5 ماه مه 2020 با وجود درگیرشدن جهان با ویروس کورونا COVID-19 ، زنان...

انتشارات

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵...

تازه های اخباراجتماعی