اطمینان یافتن از حقوق و انتخاب برای همگان

ارتباط با ما

اخبار

8 اردیبهشت - خرداد 2020

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد.

پاسخ جهانی دربرابر کووید ۱۹ باید پاسخگوی  حقوق و نیازهای زنان و دختران باشد. دکتر ناتالیا کانم، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد مارک لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ...

5 اردیبهشت - خرداد 2020

بیانیه خانم دکتر ناتالیا کانم مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی مامایی ۲۰۲۰

تجلیل از ماماها ، قهرمانان خاموش خط مقدم بحران ویروس کورونا COVID-19 بیانیه مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا كانم در روز جهانی ماما ، 5 ماه مه 2020 با وجود درگیرشدن جهان با ویروس کورونا COVID-19 ، زنان...

9 اردیبهشت - خرداد 2020

روز جهانی سلامت

روز جهانی سلامت : حمایت از ماماها برای ایمن نگه داشتن زنان و نوزادان در هنگام شیوع ویروس کرونا امسال، اولین سال بین المللی پرستار و ماما را جشن می گیریم. ماما ها نقش اساسی و مرکزی در برنامه های کشوری و هرآنچه که در صندوق جمعیت ملل متحد آژانس سلامت و بهداشت باروری انجام میشود دارند. مهارت های نجات بخش زندگی آنها فراتر از به دنیا

انتشارات

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵...

تازه های اخباراجتماعی