اطمینان یافتن از حقوق و انتخاب برای همگان

ارتباط با ما

اخبار

7 اسفند -فروردین 2020

بیانیه دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن

امسال در روز جهانی زن ، ما حضور زنانی را که مسیر رسیدن به برابری جنسیتی را باز کرده اند جشن می گیریم. ما اکنون به نسل امروز فعالان نگاه می کنیم ، زنانی که چشم اندازفردایی بهتر را برای هر جنسیتی شکل می دهند. پرچمداران پیشرفت - برای پایان دادن به خشونت ، تعصب و تبعیض ، اطمینان حاصل کردن از استقلالل و نمامیت جسمی و تأمین برابری -

11 تیر -مرداد 2019

‌زندگی من، انتخاب من، آینده من

بیانیه دکتر ناتالیا کانم،‌مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در روز جهانی جمعیت زنان حق دارند با اطمینان در رابطه با بهداشت باروری خود تصمیم بگیرند. این حق در سال 1994 در قاهره در محل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) تأیید شد ، جایی که 179 دولت موافقت کردند که سلامت باروری پایه و اساس توسعه پایدار است. در قاهره آینده ای را

24 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، 23 اکتبر 2018، تهران، ایران

اولین روز کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه HelpAge با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در تهران برگزار شد. در این کنفرانس مسئله سالمندی از سه دیدگاه خانواده، جامعه و دولت در جهت  برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سه حوزه اصلی سلامت، امنیت اجتماعی و امنیت

انتشارات

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵...

تازه های اخباراجتماعی