اطمینان یافتن از حقوق و انتخاب برای همگان

ارتباط با ما

اخبار

24 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، 23 اکتبر 2018، تهران، ایران

اولین روز کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه HelpAge با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در تهران برگزار شد. در این کنفرانس مسئله سالمندی از سه دیدگاه خانواده، جامعه و دولت در جهت  برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سه حوزه اصلی سلامت، امنیت اجتماعی و امنیت

23 مهر- آبان 2018

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه صندوق جمعیت سازمان ملل و HelpAge  با محوریت "خانواده، جامعه و دولت در جوامع سالمندی" با سخنرانی دکتر محسنی بندپی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. دکتر بندپی پیشینه مختصری از برنامه های کشور برای سالمندان را به اشتراک گذاشت و اظهار داشت که کشور متعهد به تبیین سیاست ها و برنامه های کارآمد

22 مهر- آبان 2018

بررسی موضوع سالمندی جمعیت در منطقه آسیا-اقیانوسیه : نقش خانواده، اجتماع و دولت

کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسی HelpAge برای دستیابی به راه حل های راهبردی درباره این مسئله مهم دولت ها، شرکای سازمان ملل متحد و جامعه مدنی را گرد هم می آورد. در حال حاضر درمنطقه ی آسیا-اقیانوسیه بسیاری از کشورها با واقعیت سالمندی جمعیت روبه رو هستندو بسیاری دیگراز کشورهادر آینده ای نه چندان دور با این مسئله روبرو خواهند شد. در

انتشارات

ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی جوانان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
ویژگی اقتصادی، اجتماعی‌ و جمعیتی سالخورگان براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵...

تازه های اخباراجتماعی