گزارش مطبوعاتی

با وجود بحران جهانی کویید-۱۹، یک سال پس از اجلاس تاریخی بیست وپنجمین سالگرد کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در نایروبی، دولت ها به پشتیبانی خود از سلامت زنان و دختران ادامه می‌دهند

12 آبان -آذر 2020

با وجود بحران جهانی کویید-۱۹، یک سال پس از اجلاس تاریخی بیست وپنجمین سالگرد کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در نایروبی، دولت ها به پشتیبانی خود از سلامت زنان و دختران ادامه می‌دهند

 

 تهران، ۲۲ آبان ۱۳۹۹ (صندوق جمعیت سازمان ملل متحد) -  در حالی که همه گیری کویید-۱۹، همچنان آسیب های سنگینی بر سلامت و اقتصاد کشورهای جهان می‌زند؛ دولت‌ها ، سازمان‌های غیر دولتی ، موسسات مالی بین المللی و بخش خصوصی در حال افزودن برنامه‌های سیاسی، مالی و حمایت‌های‌غیر نقدی‌ای هستند که از سلامت زنان و دختران در کشورهای در حال توسعه حمایت می کند.

 یک سال پیش، در بیست و پنجمین سالگرد کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در اجلاس نایروبی،  جهان متحد گردید و متعهد به پایان دادن به مرگ ومیر قابل پیشگیری مادران ، نیازهای برآورده نشده و خشونت مبتنی بر جنسیت و اعمال مضر مانند ازدواج کودکان و ختنه زنانه تا ۲۰۳۰ شد. در آن اجلاس، بیش از هشت هزار نماینده از ۱۷۰ کشور جهان،  یک هزار 250 تعهد مالی و غیرمالی در حمایت از سلامت جنسی و بهداشت باروری داشتند.

 امروز، به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس بهداشت جنسی و باروری سازمان ملل متحد، عمده دولت‌های اهداکننده، مبالغی را که در نایروبی متعهد شده اند به طور قابل توجهی پرداخت نموده  و حتی برخی نیز، بیشتر از وعده مقرر عمل کرده و این نشانگر تعهد استوار آن ها به حقوق زنان و دختران است.

 دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد گفت: تعهدات انجام شده در نایروبی اکنون بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. کویید-۱۹ نه تنها آینده نگری ما را کاهش نداده بلکه عزم ما را قدرت بخشیده است. خوشنود می‌شوم که ‌می‌بینم بسیاری ازدولت‌ها، بخش‌های خصوصی و شرکای جامعه مدنی گام های جسورانه ای برای پایدار کردن تلاش‌های جمعی ما و تحقق وعده هایمان به زنان و دختران بر‌می‌دارند. تا زمانی که در کنار هم باشیم، پیروز خواهیم شد.

 جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایرین در مقیاس بی سابقه‌ای از این هدف پشتیبانی کردند و بیش از هشت میلیارد دلار اهدا کرده تا بتوانند مرگ و میر قابل پیشگیری مادران ، نیاز برآورده نشده‌ و خشونت مبتنی بر جنسیت و اقدامات مضر را تا ۲۰۳۰ به صفر برسانند. دولت ها همچنین تعهدات عمده ای را اعلام کردند.

 

•  ۴۲۵ میلیون پوند انگلیس (تقریباً ۵۵۲ میلیون دلار) از انگلستان به صندوق جمعیت ملل متحد برای تقویت منابع پیشگیری از بارداری

•  بیش از ۱۱ میلیارد کرون نروژ (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) از نروژ برای بهداشت جنسی و باروری در زمینه های توسعه و بشردوستانه بین ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵

•   ۲۰ میلیون یورو (حدود ۲۳ میلیون دلار) از آلمان برای سلامت جنسی و باروری و به دنبال آن ۳۰ میلیون یورو (حدود 35 میلیون دلار) برای پاسخ صندوق جمعیت ملل متحد به همه گیری کووید ۱۹

•   ۲۹ میلیون یورو (حدود ۳۴ میلیون دلار) از اتحادیه اروپا برای سلامت جنسی و باروری نوجوانان

•  ۱۰۰میلیون کرون کرون دانمارک (حدود ۱۶ میلیون دلار) از دانمارک به صندوق جمعیت ملل متحد برای سلامت جنسی و بهداشت باروری

 

در شهریور۱۳۹۹، صندوق جمعیت ملل متحد هیئت عالی‌ای پایه‌گذاری کرد تا اطمینان حاصل کند که تمام تعهدات مقرر در اجلاس نایروبی ، حتی در زمان شیوع کویید-۹ ، در جریان بماند. این هیئت به ریاست جاکایا کیکوته، رئیس جمهور سابق جمهوری متحده تانزانیا و میکائل ژان ، فرماندار کل سابق کانادا ، توصیه هایی ارائه می دهد تا حرکت ایجاد شده در نایروبی به سمت دنیایی از انتخاب برای همه ادامه یابد. دکتر کانم در پایان گفت: " هرگز چشم انداز دنیایی را که برای آن می جنگیم از یاد نخواهیم برد - بهداشت جنسی و باروری برای همه."

***

 

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ با قرار دادن  حق انتخاب در قلب توسعه پایدار با تاکید بر بهداشت باروری و جنسی و حق انتخاب برای همگان و زنان همچنین دختران به طور ویژه در قاهره برگزار شد. برنامه اجرایی کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه با پایه و أساس برابری جنسیتی و حقوق بشر تا کنون کار صندوق جمعیت ملل متحد را در بیش از ۱۵۰ کشور شامل ۳۶ کشور در آسیا و اقیانوسیه و دفتر زیر منطقه‌ای اقیانوسیه پیش برده است.