News

بررسی تخصصی موضوع مهاجرت در ایران

2 آبان -آذر 2015
از چپ: دکتر رضایی، رئیس پژوهشکدۀ آمار، دکتر رضایی، معاون امور زیربنایی معاونت مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، دکتر عباسی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات جمعیتی، دکترالعدوی، دکتر محمودیان، آقای آوایی، دکتر آذر، دکتر جهانگیری.

  وزیر کشور:" مهاجرت در هر شکلی یک پدیده انسانی است و باید با رویکردی منصفانه و قانونی با آن برخورد شود."

.آبان- کنفرانس بین المللی "مهاجرت: الگوها، پیامد ها و سیاست ها" در دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس تهران و به کوشش مرکز آمار ایران و پژوهشکدۀ آمار و با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد.

در این کنفرانس که به ریاست جناب آقای دکتر عادل آذر ، رئیس محترم مرکز آمار ایران، برگزار شد افراد سرشناسی نظیر جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، جناب آقای آوایی، معاون وزیر و ریاست سازمان ثبت احوال کشور، جناب آقای حسین محمودیان، رئیس محترم کمیتۀ علمی کنفرانس و سرکار خانم دکتر مها العدوی، نمایندۀ محترم صندوق جمعیت ملل متحد در ایران به همراه طیف گسترده ای از کارشناسان ملی و بین المللی، سیاست گذاران و دانشگاهیان حضور بهم رساندند تا ضمن گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزی به بررسی وضعیت مهاجرت در ایران و راهکارهای نوین برای کاهش آسیب های ناشی از این پدیده بپردازند.
 
دکتر آذر ضمن خیر مقدم   و برشمردن  ویژگی های برجستۀ نظام آماری ایران این نظام را نظام برتر منطقه خواند و افزود: "امروز در حوزۀ آمار رسمی و تدوین شاخص های کلیدی طبق استانداردهای بین المللی بسیار پیشرفت کرده ایم. اما دستگاه های دولتی باید توجه داشته باشند که نظام آماری کشور تنها زمانی شکل منسجم و مرجع به خود می گیرد که این سازمان ها با مرکز آمار همکاری مداوم داشته و اطلاعات دقیق را در اختیار این مرکز قرار دهند."
 
دکتر جهانگیری نیز با اشاره به قابلیت های ایران در تمامی زمینه ها در مورد اهمیت سیستم آماری توضیح داد: "در فرآیند برنامه ریزی باید تصویر روشنی از نیازهای اصلی جامعه داشته باشیم تا بر پایۀ این دانش بطور صحیح برنامه ریزی کنیم. بنابراین نقش حیاتی اطلاعات آماری کاملا واضح است."
 
 
در ادامۀ این کنفرانس دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت موضوع مهاجرت در ایران و تاکید بر ضرورت تقویت منابع تولید آمار مهاجرت گزارشی مختصر از وضعیت مهاجران در ایران ارائه داد و اضافه کرد: "آنچه عمدتا در پدیده مهاجرت مساله ساز است، نوع دوم مهاجرت ها یعنی مهاجرت های غیر ."مدیریت شده و غیر قانونی است که برای کشورهای مبدا و مقصد مشکل ساز است و حل این مساله مستلزم برنامه ریزی دقیق است. بنابراین نیاز است در حوزه تفکر و اندیشه و رویکردها دقت بیشتری داشته باشیم.
 
در طول سه دهۀ گذشته به طور میانگین سالانه یک میلیون نفر داخل مرزهای ایران جابجا شده اند. مهاجرت غالبا از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق پیشرفته تر اتفاق می افتد. با این وجود اخیرا در ایران با پدیدۀ جزئی مهاجرت معکوس روبرو شده ایم. بدین معنا که برای اولین بار طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 میزان مهاجرت شهر به روستا از میزان مهاجرت روستا به شهر بیشتر است.
 
دکتر مها العدوی در این خصوص توضیح داد: "پدیدۀ مهاجرت پدیده ای چند بعدی است و توجه به تاثیرات اقتصادی و جمعیتی آن بر روند توسعه ضروری است. در سیاست های جدید جمعیتی که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بسیار درست و بهنگام به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین اتخاذ رویکرد یکپارچه و فرابخشی برای مواجهه با این پدیده ضروریست."
 
این کنفرانس دو روزه پس از پایان مراسم افتتاحیه بصورت تخصصی ادامه یافت تا به بررسی موضوعاتی نظیر عوامل اجتماعی مهاجرت های داخلی و بررسی ویژگی های مهاجران در جریان مهاجرت معکوس بپردازد. در نهایت بیانیه کنفرانس به همراه پیشنهادات کاربردی در زمینه مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی قرائت گردید.