اخبار

برنامه مشترک صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و یونیسف به مناسبت روز جهانی جوانان 1397

12 مرداد - شهریور 2018
خانم دکتر جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد

در روز 21 مرداد، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و یونیسف در برنامه ای مشترک با وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون ملی یونسکو و سفارت کره جنوبی روز جهانی جوانان را گرامی داشتند.

در ابتدا، خانم دکتر جودان، نماینده صندوق جمعیت، آقای دکتر پارکس نماینده یونیسف، خانم دکتر سلطانزاده سرپرست یونسکو، آقای تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان، آقای نامور از کمیسیون ملی و آقای گواک از سفارت کره جنوبی  در یک میزگرد در خصوص جوانان و نقش پر اهمیت آنان در جامعه و نقش هر سازمان در حمایت از جوانان ایران به سخنرانی پرداختند.

خانم دکتر جودان در سخنرانی خود به تعهد کامل صندوق جمعیت به حمایت از تلاش های دولت ها و جامعه مدنی برای توسعه بهترین سرمایه ایران یعنی جوانان اشاره کرد. جوانان خصوصا دختران هسته مرکزی ششمین برنامه کشوری صندوق جمعیت هستند. در حال حاضر که ایران موقعیت جمعیتی منحصر بفردی را تجربه می کند، به طوری که بیش از 30 درصد جمعیت ایران بین 15 تا 29 سال سن دارند، این برنامه با هدف به کارگیری نسل جوان، خواهان محقق شدن سود جمعیتی و سود جنسیتی می باشد.

در آغاز نیمه دوم برنامه، 15 جوان منتخب از سازمان های مردم نهاد مختلف فعالیت ها و پیشنهادات خود را در زمینه های محیط زیست، میراث فرهنگی، سلامت، ورزش و گردشگری ارائه دادند.

در انتها، اعضای میزگرد در خصوص تبیین یک  برنامه ملی چند منظوره ای برای حمایت از جوانان در ایران به توافق رسیدند.