بیانیه

بیانیه دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت روز جهانی آمار، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

20 مهر- آبان 2020
دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد

اطمینان به آمار و ارقام برای روایتگری

 

 

آمار تنها عدد نیست بلکه داستانی را روایت می‌کند. از سلامت، تندرستی، مشکلات، چشم‌اندازهای مردم و همچنین وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان سخن می‌گوید. زمانی که آمارها به درستی جمع آوری و تحلیل شده باشند، می‌توانند توسعه پایدار را ارتقا داده و آنانی  را شناسایی کند که در معرض خطر نادیده انگاشته شدن هستند.

 

 

در حال حاضر در زمانی روز جهانی آمار را جشن می‌گیریم که بیش از هر زمانی نیازمند داده‌های قابل اطمینان و به روز هستیم. خوشبختانه، فناوری امکان تحلیل آماری را افزایش داده و به ما کمک می کند تا در راستای فهم مشکلات کنونی و روندهای رو به رشد اقدامات لازم را انجام دهیم.

 

 

در سال جاری، با وجود همه گیری کویید-۱۹، کشورهای زیادی در حال اجرای سرشماری ۱۰ ساله خود هستند و بسیاری از آن ها برای نخستین بار بر روی داده‌های مبتنی بر مکان تمرکز می‌کنند. ترکیبی از اطلاعات جمعیتی و جغرافیایی که می‌توان روی نقشه به تصویر کشید تا هر کس بتواند رفع و یا عدم رفع نیازها را ببیند. نقشه‌ها برای مثال می‌توانند نشان دهند دقیقا در چه نقطه‌ای کودک همسری یا ختنه زنان بیشتر است و در چه نقاطی خدمات، قوانین و نیازها نیازمند تلاش بیشتر است.

 

 

بدون داشتن این اطلاعات، مردم حاشیه نشین که از دستاوردهای ملی یا منطقه‌ای به دور بوده‌اند، همچنان بی‌بهره می‌مانند.

 

 

داده‌های مبتنی بر مکان تنها  یکی از ابزارهای آماری جدید و پیشرفته است. اما بدون خطر نیست. می شود از این ابزار برای کمک به مردم به کار برد تا زندگی خود را ارتقا بخشیده و حقوق خود را بشناسند. و اما به همان نسبت ممکن است داده‌ها را برای آزار و اذیت مردم استفاده کرد. ممکن است گروه‌هایی که با سابقه طولانی تبعیض رو به رو هستند بخواهند خود را نمایان کنند اما از عواقب آن بترسند.

 

 

باید بتوانیم به داده‌ها اعتماد کرده تا حقیقت را بگوییم. اقداماتی نیازمند انجام است تا اطمینان حاصل شود داده‌ها دقیق، پیوسته و کامل هستند تا بتوانند تصویر کلی وضعیت را به ما بدهند. در عین حال، باید بتوانیم به نحوه استفاده از داده‌ها اطمینان داشته باشیم و یقین داشته باشیم که این فرایند به حریم خصوصی تجاوز نکرده و از تبعیض نیز جلوگیری می‌کند.

 

امروز باید تمامی متخصصین آمار، دولت‌ها و کسانی که نوآوری‌های فناوری را رهبری می‌کنند فراخوانیم تا اطمینان حاصل کنیم داده‌های استخراج شده دقیق بوده و داستان انسان پشت هر عدد را روایت می‌کنند. با داده‌های بهتر، آگاهی بهتری پیدا می‌کنیم از چالش‌هایی که مردم با آن رو به رو هستند و میزان پیشرفتی که برای بهبود زندگی مردم و حفاظت از حقوق آنان لازم است.