گزارش مطبوعاتی

بیانیه رسمی

25 اردیبهشت - خرداد 2017

بیانیه رسمی
5 اردیبهشت ماه 1395

سازمان ملل، نیویورک- صندوق جمعیت ملل متحد جایزه "وبی" و جایزه صدای مردم درزمینه بهترین عکاسی برای وب سایت در رابطه با انتشارمقاله ای بنام "16 دختر، 16 داستان مقاومت " وبی را از آن خود کرد. جایزه "وبی" توسط آکادمی بین المللی هنرها و علوم دیجیتالی اهدا میشود درحالیکه جایزه صدای مردم وبی ازطریق رای گیری آنلاین صورت می پذیرد.

·    16 دختر، 16 داستان مقاومت برنده جایزه وبی برای بهترین عکاسی (لیست رسمی) Official Listing

·    16 دختر، 16 داستان مقاومت برنده جایزه وبی توسط صدای مردم وبی درزمینه عکاسی (لیست رسمی)   Official Listing

رای گیری در وبی 13،000 شرکت کننده از آمریکا و بیش از هفتاد کشوردرجهان داشت و 3.5 ملیون نفر دررای گیری آنلاین جایزه صدای مردم وبی که بزرگترین رقم شرکت کننده در این حیطه است شرکت داشتند.

جهت دسترسی به مقاله برنده صندوق جمعیت ملل متحد به لینک زیر مراجعه فرمائید:

http://webbyawards.com/winners/2017/websites/website-features-and-design/best-use-of-photography/16-girls-16-stories-of-resistance/