شما اینجا هستید

زنان و دخترانی که در جنگ ها و بلایا از خانه و خانواده خود جدا می شوند، در معرض خطر تجاوز، استثمار و آزار بیشتری قرار دارند. با این حال دسترسی به اردوگاه پناهندگان یا سایر مکان هایی که خدمات بشردوستانه ارائه می شوند، الزاما این خطرات را از بین نمی برد. یک دستشویی با نور ضعیف یا پمپ آبی که خارج از محدوده دید ماموران امنیتی است، می تواند مکان خطرناکی باشد که زنان و دختران در آنجا به اهداف خشونت جنسی تبدیل شوند. در صورت عدم وجود امنیت، آنها ممکن است تصمیم بگیرند که از خدمات موجود استفاده نکنند. زن بارداری که قرار است زایمان کند ممکن است با دوراهی دشواری مواجه شود: خودش به تنهایی زایمان کند یا خطر احتمال حمله در حین جستجوی یک ماما یا کلینیک ، را بپذیرد. هیج زنی نباید مجبور به گرفتن چنین تصمیمی شود. گاهی راه حل ها به سادگی نصب چراغ های بیشتری در پناهگاه ها یا اطمینان یافتن از قرار داشتن خدمات ضروری در مکان های عمومی است. با این حال، اغلب راه حل ها نیازمند اقدامات هماهنگ تر برای حل نابرابری های جنسیتی است که خشونت علیه زنان را تداوم می بخشد. امسال در روز جهانی بشر دوستی، من از تمام فعالان بشردوستی میخواهم تا به وظایف مشترکمان در جهت محافظت از آسیب پذیران از صدمه، به ویژه حفاظت از حقوق، امنیت ، سلامتی و جان زنان و دختران، عمل کنند. صندوق جمعیت ملل متحد، سهم خود را با ارائه مراقبت های بهداشت باروری برای زنان در کشورهای آسیب دیده از بحران، ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران و خدمات برای بازماندگان خشونت جنسی انجام می دهد. با حمایت تمام جامعه بشردوست، ما می توانیم خطراتی که روزانه میلیون ها زن و دختر با آن رو به رو هستند را به طور چشم گیری کاهش دهیم.