شما اینجا هستید

 

در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران در همکاری با انجمن علمی مامایی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جشن "روز جهانی ماما" را در مراسمی با حضور دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران، جناب آقای اشتفان پریزنر، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، جناب آقای دکتر ساتیا دورایسوامی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، خانم غزل شاکری، هنرمند سرشناس ایرانی، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، و صدها دانشجوی مامایی و ماما، برگزار کرد.
به عنوان آخرین بخش این مراسم، گروه رادها، یک گروه موسیقی مشهور ایرانی، چند قطعه سنتی ایرانی را اجرا نمودند.
 
صندوق جمعیت ملل متحد خوشحال است که مراسم #روز_جهانی_ماما را با شرکای خود گرامی می دارد و از کمک ماماهای ایرانی در توسعه کشور، قدردانی می کند.