بیانیه

روز جهانی فعالیت‌های بشردوستانه 2021: بحران اقلیمی یک بحران بشردوستانه به‌ویژه برای زنان و دختران است- بیورن اندرسن

19 مرداد - شهریور 2021

همزمان با گرامیداشت روز جهانی فعالیت‌های بشر‌دوستانه، اتخاذ تدابیر فوری برای سازگاری با اقلیم، ایجاد  تاب آوری اقلیمی، آماده سازی هرچه بهتر برای بلایای طبیعی فزاینده، جابجائی ها و چرخه‌های آسیب که بر اثر بحران‌های اقلیمی ایجاد می شوند، در دستور کار قرار گیرد؛ بحران‌هایی که  بی‌شک  برای سلامتی و  بهزیستی زنان و دختران زیان‌بار است.

ما می‌دانیم که 80 درصد جابجایی‌های ناشی از بلایای طبیعی در سراسر جهان در دهه گذشته، در منطقه آسیا و اقیانوسیه اتفاق افتاده است. ما همچنین می دانیم که زنان و دختران بیش از نیمی از جمعیت آواره در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. همچنین تشدید  حوادث شدید اقلیمی نیز بحرانی برای سلامت   باروری زنان و امکان بروز خشونت های  جنسی  علیه آنان، ایجاد می کند. شکی نیست که بحران آب و هوا،  پیامدهای جنیستی به همراه دارد و شواهد به طور فزاینده ای در این زمینه در حال ظهور است.

در سال 2019، 300 رویداد شدید اقلیمی در سطح جهان در اثر خطرات طبیعی رخ داده است. این، شش برابر دهه 1970 است. در سال 2018، بلایای مرتبط با اقلیم و آب و هوا باعث شد 108 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش نیاز پیدا کنند و می توان انتظار داشت که این تعداد همچنان افزایش یابد.

بحران اقلیمی، که اکنون با همه گیری کووید19 تشدید شده است، مسیر  حمایت از حقوق بشر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، از جمله هدف سوم برای سلامتی و  بهزیستی و هدف پنجم برای برابری جنسیتی را مختل می کند.

در آسیا و اقیانوسیه ، منطقه ای که همین حالا نیز تحت بحران اقلیمی قرار گرفته است، سرمایه گذاری  راهبردی  به منظور افزایش  تاب آوری در سطح ملی،  سازمانی، اجتماعی و فردی برای دستیابی به توسعه پایدار، امکان دسترسی برابر به خدمات و احقاق حقوق زنان و جوانان با هر پیشینه ای، ضروری است.

دولت ها باید متعهد شوند که نیازهای زنان و جوانان را با هر پیشینه ای در بحث تغییرات اقلیمی گنجانیده، و بودجه کافی برای پیشبرد کار اختصاص دهند. مشارکت و توانمندسازی زنان و جوانان در اقدامات اقلیمی، پیش شرط لازم برای جوامعی عادلانه تر،  پایدارتر و مقاوم تر دربرابر اقلیم است.

نهادهای جامعه مدنی نقش مهمی در به اشتراک گذاشتن مهارتها و دانش خود با دولت ها، برای شکل دادن به سیاست های اقلیمی همه جانبه و  جنسیت-محور دارند. آنها باید از منابع و فرصتهای مورد نیازشان برای تعامل با دولت ها در راستای ایجاد انعطاف پذیری، افزایش آمادگی و مقابله با آنچه که به سرعت پیش می آید، برخوردار شوند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ده‌ها سال تجربه و نوآوری، و رویکردهای موفق را برای بحث و تبادل نظر در مورد تغییرات اقلیمی، درکنار شبکه  دولت‌ها و جامعه مدنی، به اشتراک می گذارد.  آموخته‌هایی در مورد نحوه استفاده از فناوری برای مشارکت جوانان، و آموزش های کلیدی در مورد نقش زنان و جوانان در اقدامات اقلیمی و واکنش های بشردوستانه، که به اطمینان از نتایج پایدار و فراگیر از طریق اقدامات محلی کمک می کند.

به‌عنوان مثال ، در منطقه اقیانوس آرام، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از راهبری جوانان در اقدامات اقلیمی برای حفاظت بهتر از آینده جوانان امروز حمایت می کند. در مالدیو، صندوق جمعیت برای بیان موضوعاتی که برای زنان واجد اهمیت است، با آنان همکاری می کند تا  عدالت جنسیتی را در تار و پود  برنامه‌های اقلیمی نمایان کند. در بنگلادش، صندوق جمعیت با حمایت از رویکرد تحول ساز و فراگیر جنسیتی، از جمله زنان داوطلب در خط مقدم، از تلاش های ملی برای آمادگی دربرابر بلایا حمایت می‌کند.

درسهایی که از بحران کووید19 می گیریم، به ما نشان می دهد که وقتی همه با هم کار کنیم، چه نتیجه‌ای می‌گیریم. جهان، راه حل های پزشکی مانند واکسن را در مدت زمان بی سابقه ای توسعه داد که جان میلیون ها نفر را نجات داده است. ما قدرت همکاری برای منفعت جهانی را  تجربه کرده‌ایم. ما همچنین نابرابری‌های ناشی از شکاف‌های قابل توجهی که در زمینه دستیابی و تخصیص منابع بین ملت‌ها وجود دارد، و همچنین آثار مخرب اقدامات یک جانبه و غیر مشارکتی را مشاهده کرده ایم. این درس‌ها - که هم چالش‌ها و هم فرصت‌ها را منعکس می کند - می تواند برای مقابله با بحران اقلیمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون، واقعا زمانی تحول آفرین برای افرادی است که در خط مقدم هستند: زنان، مردان و جوانانی از تمامی پیشینه ها، که در تدوین سیاست های اقلیمی، تقویت آمادگی و یا پاسخگویی به بلایا دخیل بوده، زندگی‌ها را نجات می دهند، سلامت،   و  بهزیستی افرادی را که با تغییرات اقلیمی زندگی می کنند، بهبود می بخشند

 

بگذارید باهم، برای نوآوری در راستای مدیریت بهتر رویدادهای شدید اقلیمی پیش رو، به‌نفع نسل های آینده، بهره ببریم.

بیورن اندرسون، مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)  - کارگزاری بهداشت باروری سازمان ملل متحد- است.