اخبار

روز جهانی مامایی ۲۰۲۰

5 اردیبهشت - خرداد 2020

تجلیل از ماماها ، قهرمانان خاموش خط مقدم بحران ویروس کورونا COVID-19

بیانیه مدیراجرائی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا كانم در روز جهانی ماما ، 5 ماه مه 2020

با وجود درگیرشدن جهان با ویروس کورونا  COVID-19، زنان همچنان باردار می شوند و نوزادان هنوز متولد می شوند. زایمان و همچنین فعالیت ماماها به خاطر این همه گیری متوقف نمی شود.آنها بطرزخستگی ناپذیری در خط مقدم در بخش های زایمان ، مراکز بهداشتی و درمانی زنان در سرتاسر جهان کار می کنند و زندگی  و سلامت خود را برای نجات جان زنان و نوزادان به خطر می اندازند.

در بسیاری از کشورها که به شدت تحت تأثیر بحران ویروس کورونا COVID-19قرار گرفته اند ، ماماها به دلیل کمبود تجهیزات محافظت شخصی (PPE) و عدم پشتیبانی کامل در حال مرگ هستند. ماماها در بسیاری از مراکز درمانی برای پاسخ به این ویروس اعزام می شوند و این امر زنان را بدون دسترسی به خدمات حیاتی در زمان بسیار بحرانی رها میکند. سلامت مادران و نوزادان باید به عنوان بخشی از پاسخ کلی بخش بهداشت به بیماری همه گیر در اولویت قرار گیرد.

 ما درصندوق جمعیت ملل متحد ضمن قدردانی ازخدمات و فعالیتهای همه ماماها ، متعهد می شویم که در کنار آنها بایستیم ، و با دولت ها برای محافظت از ماماها در برابرویروس کورونا COVID-19همکاری می کنیم.

ماماها رکن اصلی سیستم های بهداشت مادران نوزادان وبسیاری موارد دیگر هستند. این بحران فرصتی است تا همه ما از تلاش ماماها برای پشتیبانی از سلامت و حقوق جنسی تمامی زنان ، در همه جا حمایت کنیم .

در کشورهایی که این حقوق و انتخاب ها مورد تردید یا تهدید هستند ، ماماها در مورد مرگ و میر قابل پیشگیری  مادران و عدم دسترسی به خدمات تنظیم خانواده صحبت می کنند. آنها زنگ خشونت مبتنی بر جنسیت و رفتارهای مضر مانند ختنه  زنان و ازدواج کودکان را به صدا در می آورند. آنها پیشرفت را به سمت برابری جنسیتی سوق می دهند.

ماماها در هنگامی که زنان بسیار آسیب پذیرند در کنارشان ایستاده اند. غالبا آنها ، حتی اگر خودشان با تبعیض ، آزار جنسی و دستمزد نابرابر روبرو شوندهرروز به مبارزه ادامه می دهندتا از حقوق انسانی زنان دفاع کنند تا  آنها بتوانند  بارداری و زایمان ایمنی داشته باشند . اکنون این چالش ها با ترس وتردید ازویروس کورونا COVID-19تشدید می شود.

به طور سنتی ، ماماها نقش مهمی در پاسخ به بیماری های واگیردارداشته اند. با وجود تحت الشعاع قرارگرفتن سیستم های بهداشتی و درمانی در بسیاری از کشورها  ، ماماها با ادامه حمایت از زنان باردار در سخت ترین شرایط شهامت و مقاومت خود را نشان می دهند و حتی نوزاد سه قلو در کشور جنگ زده یمن بدنیا آورند.

صندوق جمعیت ملل متحد با تهیه وسایل و تجهیزات محافظت شخصی ،از ماماها در خطوط مقدم پاسخ به ویروس کورونا COVID-19در سراسر جهان حمایت می کند;سیستم های بهداشتی را به گونه ای ظرفیت سازی می کند تا خدمات باروری را شامل شوند و  درهرزمان از دسترسی به تمامی مراقبت های مورد نیاز زنان باردار و شیرده از جمله آنهایی که در قرنطینه هستند اطمینان حاصل نماید.

اکنون بیش از هر زمان دیگر باید اقداماتی را انجام دهیم تا ماماها به عنوان قهرمانان پایدار سلامت جنسی و باروری زنان و دختران شناخته شوند. در اینجا سه روش  برای انجام این کاروجود دارد تا در سال 2020 ، سال بین المللی پرستار و ماما ، سهم خود را انجام دهید:

  1. حمایت و پشتیبانی خود را با اطلاع رسانی  و آگاه سازی دیگران از نقش اساسی ماماها در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان نشان دهید. بدون ماماها ، بسیاری از زنان و نوزادان از عوارض قابل پیشگیری در هنگام زایمان در حین همه گیری ها جان خود را از دست خواهند داد.
  2. بزرگداشت دستاوردهای ماماها و سهم آنها در بهبود سلامت جنسی و باروری مادران و نوزادان. کاری کنیم که آنها به عنوان کارکنان بهداشت در خط مقدم پاسخ دادن به ویروس کورونا COVID-19احساس افتخار کنند.
  3. تشویق سیاست گذاران به رایزنی در امور ماماها  تا با ایجاد تغییرات آنها به عنوان متخصصان منحصر به فرد شناخته شده و از منابع کافی برخوردار شوند. سرمایه گذاری در زمینه مامایی را درخواست کنید و به مشارکت ماماها در سلامت مادران و نوزادان احترام بگذارید. 

بیایید برای ماماها و با ماماها متحد شویم تا سلامت جنسی و باروری زنان را حتی در این اوقات دشوار اولویت بخشیده و ازآن حمایت کنیم.