اخبار

مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، 23 اکتبر 2018، تهران، ایران

24 مهر- آبان 2018

اولین روز کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه HelpAge با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در تهران برگزار شد. در این کنفرانس مسئله سالمندی از سه دیدگاه خانواده، جامعه و دولت در جهت  برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. سه حوزه اصلی سلامت، امنیت اجتماعی و امنیت درآمد، در جلسات گروهی به بحث و گفتگو گذاشته می شود و شرکت کنندگان از جمله کارشناسان، سیاست گذاران،  متخصصین دانشگاهی و سازمان های بین المللی فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دانش، برنامه ها و تجربیات خود برای ارائه برنامه های جامع برای سالمندان خواهند داشت.

این کنفرانس با سخنرانی دکتر لیلا جودان، نماینده رسمی سازمان ملل متحد در ایران آغاز شد. دکتر جودان بر اهمیت اهداف کنفرانس تأکید کرد وهمچنین اظهار داشت این کنفرانس "فرصت های فراوانی را در اختیار متخصصین و سیاست گذاران ایرانی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود و همچنین بهره مند شدن از دانش و تجربیات کارشناسان بین المللی قرار می دهد".

 در سخنرانی افتتاحیه، دکتر انوشیروان محسنی بندپی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع سالمندی را به عنوان مسئله ای جهانی مطرح کرد. وی همچنین افزود "در ایران، در حالی که نرخ رشد جمعیت 1.2 است، نرخ رشد پیری حدود 3.8 می باشد." این آمار اهمیت راه کارها و راه حل های مناسب برای حمایت اجتماعی و اقتصادی سالمندان را نشان می دهد. به گفته دکتر بندپی، دولت ایران پیشرفت چشمگیری در زمینه سلامت، پزشکی، اشتغال و درآمد جامعه سالمندی داشته است.

جناب آقای دکتراسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در مورد رشد جمعیت در ایران اظهار داشت با توجه به رشد جمعیت سالخوردگی در آینده، این کنفرانس فرصت خوبی برای دولت ایران خواهد بود تا "از تجربیات جهانی کشورهای مختلف بهره مند شود و با یک برنامه ریزی جامع برای نیازهای اجتناب ناپذیر سالمندی آماده شود "

پس از مراسم افتتاحیه و خوش آمد گویی، کنفرانس با یک جلسه گفتگو با حضور مقامات رسمی در مورد دیدگاه های سیاست گذاران ادامه یافت. در این مذاکره، با توجه به این واقعیت که طول عمر زنان بیش از مردان است، دکتر فریده اولادقباد، نماینده مجلس، به چالش هایی که زنان میانسال با آن روبرو هستند اشاره کرد.

آقای بیورن اندرسون، مدیر منطقه ای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد آسیا و اقیانوسیه دررابطه با سالمندی تاکید کرد "دولت ها باید سیاست ها و راه کارهای مناسب را براساس نیازهای سالمندان برنامه ریزی کنند." وی همچمین افزود  "برقرای برابری جنسیتی در جمعیت سالمندی نیازمند تغییر دیدگاه تصمیم گیران و برنامه ریزان است. "

کنفرانس با سه جلسه همزمان با شرکت کارشناسان، متخصصین و اساتید دانشگاه در زمینه های درآمد (چطور منابع درآمد در دوران سالمندی به فراتر از خانواده گسترش یابد)، مراقبت (چگونه مراقبت طولانی مدت ازسالمندان همراه با تغییر ساختارخانواده تکامل خواهد یافت) وسلامت اجتماعی (افراد سالخورده  چگونه می توانند ارتباطات اجتماعی فراتر از ارتباطات خانواده ایجاد کنند) ادامه یافت.