بیانیه

من نسل برابری هستم : همه با هم برای دستیابی به جهانی با برابری جنسیتی

7 اسفند -فروردین 2020

امسال در روز جهانی زن ، ما حضور زنانی را که مسیر رسیدن به برابری جنسیتی را باز کرده اند جشن می گیریم. ما اکنون به نسل امروز فعالان نگاه می کنیم ، زنانی که چشم اندازفردایی بهتر را برای هر جنسیتی شکل می دهند. پرچمداران پیشرفت - برای پایان دادن به خشونت ، تعصب و تبعیض ، اطمینان حاصل کردن از استقلالل و نمامیت جسمی و تأمین برابری - به ما یادآوری می کنند که نیازی به طولانی شدن مسیر رسیدن به آینده ای با برابری جنسیتی نیست. زنان خواستار این هستند که ما حق و انتخاب آنها را در اولویت قرار دهیم و به آن سرعت ببخشیم. ضروری است که ما این کار را سریعا انجام دهیم. از هر سه زن یک نفر در طول زندگی با خشونت جسمی یا جنسی روبرو خواهد شد. یک پنجم دختران قبل از 18 سالگی ازدواج کرده اند و 200 میلیون زن و دختر در حال حاضر وجود دارند که به نوعی ختنه را تجربه نموده اند. این ارقام تکان دهنده هستند ، اما آنها فقط سطح دنیای نابرابر ما را نشان می دهند. هر ساله ، نزدیک به 300000 زن و دختر در حین زایمان می میرند. از اکثر قریب به اتفاق این مرگ و میرها می توان جلوگیری نمود. صدها میلیون زن و دختر می خواهند از بارداری خودداری کنند ، اما هنوز از روشهای مدرن و قابل اعتماد برای تنظیم خانواده استفاده نمی کنند. لحظه ای در مورد این شرایط فکر کنید- فقر ، انکار اطلاعات ، روابط بر اساس قدرت نابرابر و عدم دسترسی ، که هر یک به تناسب مانع برخورداری میلیون ها زن از حقوق اساسی خود و انتخاب در مورد بدن و آینده خود شده است. ما قدرت تغییر این وضعیت را داریم. با امتناع از تحمل عادی سازی خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران ، می توانیم به آن پایان دهیم. صندوق جمعیت ملل متحد در همکاری با شرکای خود مانند فعالان جوان و تغییر دهندگان ، موانعی راکه بین "زنان و دختران "و "حقوق و انتخاب" آنها قرارگرفته است را از میان برمی دارد. برای دستیابی به دنیایی با برابری جنسیتی ، همه زنان و دختران باید در تحقق سلامت و حقوق جنسی خود توانمند شوند. هدف ما رسیدن به "سه صفر" تا سال 2030 است • به صفر رساندن نیاز های برآورده نشده برای تنظیم خانواده . • به صفر رساندن مرگ و میر قابل پیشگبری مادران حین زایمان. • به صفر رساندن خشونت مبتنی بر جنسیت و رفتارهای زیان آور از جمله ازدواج کودکان و ختنه دختران تلاش های ما مبتنی بر داده ها و شواهد با کیفیت بالا است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس جا نمانده است. دستیابی به این سه صفر مستلزم تصمیم گیرانی است که بتوانند قوای سیاسی و مالی خود را درراستای تحقق وعده های داده شده در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) 25 سال پیش، قرار دهند. در سال 1994، دولت ها توافق كردند كه عزت و حقوق افراد، از جمله حقوق باروري آنها ، سنگ بناي توسعه جهاني است. تعهدات بیشتر برای تحقق این سه صفر نوامبر گذشته در اجلاس نایروبی در ICPD25 انجام شد. امسال، جنبش بین المللی زنان پس از یک ربع قرن از زمان اعلام برنامه عمل پکن برای دستیابی به یک طرح بلندپروازانه، برابری جنسیتی، را جشن میگیرد. این وظیفه ما است که موانع باقی مانده در راه رسیدن صدای زنان ، انتخاب ، رضایت و برابری آنها را از میان برداریم. زمان آن فرا رسیده است که تعهدات جمعی خود را برای اطمینان از تمامیت جسمی و آگاهی زنان و دختران در همه حوزه های زندگی آنان دهیم. بیایید اهداف فمینیست های پیشین را با مشارکت کسانی که امروزکماکان ازآرمان های فمینیستی حمایت میکنند ، پیش ببریم. همه ما نسل برابری هستیم. این به ما بستگی دارد که یک بار و برای همیشه برابری جنسیتی را تأمین کنیم.