شما اینجا هستید

در روز سه شنبه 25 ژانویه 2022، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، نشست کمیته راهبری سالانه خود را به صورت مشترک با وزارت امور خارجه و در محل این وزارت خانه برگزار کرد.

این جلسه با حضور شرکای اجرائی و ذینفعان صندوق جمعیت ملل متحد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و دبیرخانه شورای ملی سالمندان، مرکز آمار ایران، دانشگاه تهران، وزارت ورزش و جوانان و جمعیت هلال احمر ایران برگزار گردید.

نشست مذبور به دستاوردهای سال 2021، برنامه کشوری آتی صندوق جمعیت ملل متحد (2023-2027) و برنامه های کاری سال 2022 پرداخت.

در این دیدار، جناب آقای جواد صفایی، ریاست محترم سازمانهای تخصصی بین المللی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اینکه «سازمان‌های تخصصی ملل متحد بنا به دعوت کشور و برای حمایت از برنامه‌های کشور در اینجا حضور دارند»، به «فرصت های مناسب برای کار بیشتر در زمینه همکاری-های جنوب-جنوب» اشاره نمودند.

در پایان این گفتگوهای پربار، دکتر ساتیا دورایسوامی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران بر نقش مشارکتی صندوق جمعیت ملل متحد با دولت ایران تاکید کرد، و همه طرفین توافق کردند که برای تسهیل همکاری های آینده برای سال 2022 تلاش کنند.