اخبار

پیام دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت صدمین سالگرد تولد نلسون ماندلا

18 تیر -مرداد 2018

رییس جمهور نلسون ماندلا: " شما می توانید بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر یک کار کوچک است، هرروز شروع به انجام کاری برای بهتر کردن جهانمان کنید."

امروز، در روز جهانی نلسون ماندلا، امیدوارم میراث او که تساوی و کرامت بود ادامه پیدا کرده و جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد تا راهی را برای نسل های آینده در راستای عدالت اجتماعی فراهم کند.

من افتخار دیدار ایشان را تنها یک سال بعد از سخنرانی خداحافاظی وی در مجلس آفریقای جنوبی داشتم. او به عنوان یک رییس جمهور، تمام مردم آفریقای جنوبی را بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، سن، گرایش جنسی یا وضعیت اقتصادی دعوت کرده بود تا به این مسیر در جهت مصالحه و رفاه مشترک بپیوندند.

مادیپا به ما درس های زیادی درباره اهمیت ساختن جوامعی داد که در آن همه صدایی دارند و  هر کدام از ما میتوانیم مشارکتی در بهبود جهان داشته باشیم تا ملت ها و جهان را بهبود ببخشیم. این ها درس هایی جهانی هستند که فردا هم مانند امروز مناسب خواهند بود.

در صدمین سالگرد تولد رییس جمهور نلسون ماندلا، بیایید به یاد داشته باشیم چگونه او یک کشور را تغییر داد و الهام بخش جهان شد – و با مثال به ما نشان داد که هیچ هدف با ارزشی خارج از دسترس نیست.