اخبار

کارگاه آموزشی برای دست اندرکاران اقتصاد و بهداشت عمومی

30 آبان -آذر 2018

صندوق جمعیت ملل متحد متعهد است تا دولت ایران را در راستای توسعه و پیاده سازی سیاست های راهبردی جامع در زمینه ارائه خدمات بهداشت باروری و مادران و خدمات بهداشتی و درمانی  اچ آی وی با کیفیت بالا برای کل جمعیت کشور حمایت  کند. در راستای این تعهد و مشارکت، صندوق جمعیت ملل متحد تخصص خود را برای حمایت از برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای  تقبل هزینه های بسته های خدمات بهداشتی باروری و مادران برای کل جمعیت ایران ارائه می دهد.

در راستای برنامه فوق، صندوق جمعیت ملل متحد از اولین کارگاه پروژه ازتاریخ 22 تا 28 ژوئن 2018 (یکم تا هفتم تیر 1397) برای شروع پروسه اولویت بندی برای تحویل بسته های ضروری بهداشتی مادران در ایران، حمایت کرده است.

در راستای اهداف کارگاه و تأکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با اهمیت هزینه های بهداشت مادران و نیاز به حمایت تخصصی، تصمیم به برگزاری یک کارگاه آموزشی در آینده ای نزدیک برای ایجاد ظرفیت کشور در هزینه های برنامه های بهداشتی با استفاده از" OneHealth Tool" که توسط سازمان ملل متحد پشتیبانی می شود خواهد داشت.

امروز، این کارگاه آموزشی برای دست اندرکاران اقتصاد و بهداشت عمومی در مرکز همایش موسسه مدیریت صنعتی آغاز شده است و تا سوم دسامبر(12 آذر) ادامه خواهد داشت. هدف اصلی این کارگاه آموزشی، ایجاد ظرفیت برای متخصصین  در حیطه بهداشت،  بودجه و مالی در جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده از "OneHealth Tool" می باشد.  متخصصین مذکور عبارتند از: اقتصاددانان بهداشت، دانشمندان و متخصصان بهداشت عمومی، متخصصین بودجه و امور مالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشگاهیان.

این کارگاه آموزشی فرصتی برای نمایش داده ها و اطلاعات در پروژه های جاری برای بهینه سازی و ارتقاء مداخلات در بهداشت مادران در جمهوری اسلامی ایران می باشد. انتظار میرود که این امر توسط مخاطبان گسترده تری از کارشناسان ملی بررسی و تایید شود.

این کارگاه آموزشی ظرفیت قابل توجهی در کشور برای گسترش این نوع از برآورد برای سایر زمینه های بهداشتی فراهم می کند وهمچنین تفسیر نتایج مشابهی را برای کمک به برنامه ریزی، بودجه و عملکرد مالی، بسیج منابع و گفتگو در سطح سیاستگذاری به ارمغان می آورد.