اخبار

کارگاه یک روزه بودجه بندی خدمات برنامه های سلامت مادران از طریق دی سی پی (DCP)

26 خرداد- تیر 2018
خانم دکتر لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد و دکتر علی اکبر حق دوست معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت

در تاریخ 5 تیرماه 1397 کارگاهی با همکاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بودجه بندی خدمات برنامه های سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران از طریق دی سی پی (DCP)، برگزار شد.

 

کارگاه با سخنان خانم دکتر لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد آغاز شد. ایشان خوشحالی خود را از شرکت در این کارگاه در خصوص بودجه بندی خدمات برنامه سلامت مادران که راه را برای پوشش جهانی سلامت در ایران طی خواهد کرد ابراز نمود. وی همچنین افزود با توجه به اینکه وزارت بهداشت برنامه دی سی پی را آغاز کرده و به دنبال بهبود خدمات درمانی، خصوصا برنامه های سلامت مادران است این کارگاه موقعیت مناسبی برای آغاز گفتمان در این رابطه را فراهم کرده است. دکتر جودان همچنین دو مختصص بین المللی دکتر دله ابگونده و دکتر آندرسون استانسیول مشاوران صندوق جمعیت در آسیا و اقیانوسیه را نیز معرفی نمود که طی سفر خود به ایران به دنبال حمایت از وزارت بهداشت  در این خصوص هستند و برآنند تاثیرات سلامت را علاوه بر تاثیرات مداخلات اقتصادی اجتماعی ببینند. دکتر جودان تصریح کرد که مشاوران با مباحثات و شناسایی نیاز ها، مسیری را آماده خواهند کرد تا مداخلات، قدم ها و زمانبندی برای رسیدن به برنامه خدمات برنامه های سلامت مادران میسر شود.

 

دکتر علی اکبر حق دوست معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در ابتدای سخنان خود تعهد و حمایت سازمان های بین المللی را در خصوص اولویت بندی کنترل بیماری ها ستوده و از صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت برای حمایت هایشان تشکر کرد. او هم چنین بر این موضوع تاکید کرد که با وجود تعهد بالای وزارت بهداشت نسبت به برنامه دی سی پی و داشتن زبده ترین متخصصان احتیاج به حمایت تخصصی بین المللی در برآورد های تحلیلی نیز دارد. وی از متخصصان بین المللی برای حضور و حمایتشان از بهینه سازی مراقبت های مادران سپاسگزاری نمود و افزود که این متخصصان می توانند در دیگر بخش های سلامت نیز به کار گرفته شوند.

 

درادامه  دکتر کریستوف هامل مان، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران به سخنرانی پرداخت. وی به این موضوع اشاره کرد که کشورها طی جلسه اخیر مجمع جهانی بهداشت در خصوص سه آرمان توافق کرده اند. اینکه یک میلیارد نفر ، شامل پوشش جهانی سلامت شوند ، در مواقع اضطراری به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند  و در نهایت سالم تر زندگی کنند. دکتر هامل مان با تاکید بر سلامت مادران، افزود که این امر عاملی مهم در این سه آرمان است و به همین دلیل این کارگاه بسیار مرتبط و به موقع برنامه ریزی شده است.

 

نشست با مباحث تخصصی در خصوص برنامه دی سی پی و بودجه بندی خدمات برنامه سلامت مادران  درکارگروهایی با حضور متخصصین وزارت بهداشت برای مدت دو روز ادامه یافت.