کنفرانس بین المللی نمایندگان مجلس در رابطه با اجرایی سازی (IPCI)

22 مهر- آبان 2018

اتاوا، کانادا

کنفرانس سال 2018 به عنوان یک برنامه کار مهم نمایندگان در راستای اهداف ذیل می باشد:

(1) حفظ مسائل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه  در گفتمان پارلمان جهانی؛

(2) ارزیابی پیشرفت اجرای برنامه کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ؛

(3) قرار دادن پویایی جمعیت در سند توسعه پایدار 2030؛

این کنفرانس  در ترویج گفتگو میان نمایندگان مجلس، از سراسر جهان، درراستای اجرای برنامه کاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1994)، با هدف دستیابی به تعهد بیشتر برای اقدام جمعی در زمینه مدیریت منابع و ایجاد یک محیط سیاسی مناسب برای جمعیت و توسعه موفق عمل کرده است.

هدف کنفرانس بین المللی نمایندگان مجلس دررابطه با اجرایی سازی (IPCI) ایجاد اعلامیه  ای با چشم انداز روبه جلو و برنامه عملیاتی می باشد که درک و موافقت عمومی را در قبال فوریت رسیدگی به گفتمان سیاسی فعلی در رابطه با بهداشت و حقوق جنسی و باروری ترویج دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس مراجعه کنید.

DOCUMENTS

  • Statement of Commitment IPCI 2018

    Download