اخبار

مراسم آغاز به کار سامانه بنیاد فرزانگان، برنامه مشترک صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان بهزیستی کشور برای سالمندان

5 مرداد - شهریور 2018

در روز 14 مرداد 1397، سامانه بنیاد فرزانگان، برنامه مشترک صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان بهزیستی کشور رسما راه اندازی شد. آقای دکتر سلمان نژاد، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان برنامه را آغاز کرده و اهمیت این سامانه را در راستای گردآوری تمامی سازمان های مردم نهاد با کمک فناوری های مدرن برای شناخت و برآورده ساختن نیاز های سالمندان متذکر شد.

آقای دکتر محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد سالمندی از اولویت های سازمان بهزیستی می باشد و به همین دلیل  اندازی اولین پیمایش سالمندی برای شناخت نیازهای سالمندان در حال انجام است.

وی همچنین افزود که این سامانه خدمات متنوعی را در حوزه های گردشگری، کسب و کار، تخفیف ها و خدمات ارائه می دهد.

خانم دکتر لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد نیز در سخنرانی خود بر این موضوع  تاکید کرد که تعداد افراد بالای 60 سال در ایران از 8 میلیون نقربه 14 میلیون نفر ، تا سال 2030 خواهد رسید و سپس تا سال 2050 این رقم حدود 30 میلیون نفر خواهد شد.  این یک تغییر بسیار سریع است. به همین خاطر، ما باید بر این امرتمرکز داشته باشیم که افرادی که به سالمندی می رسند، با شادی این دوران را سپری کنند. او همچنین مطرح کرد که  سرمایه گذاری روی جوانان امروز و افراد میانسال برای توانمند ساختن و مستقل نمودنشان، بهترین پاسخ به سالمندی جمعیت است. این امر، یک "رویکرد زندگی محور" به سالمندی جمعیت محسوب می شود.

در پایان این برنامه، پس از پرسش و پاسخ،  در حضور خبرنگاران، خانم دکتر جودان و آقای دکتر محسنی بندپی رسما وبسایت را راه اندازی کردند.