بیانیه

جسم من ، زندگی من ، جهان من! بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در روز جهانی جوان

12 مرداد - شهریور 2019

UNFPA Executive Director Natalia Kanem Statement on International Youth Day 2019

همانطور که در 25 سال پیش در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) در قاهره تأیید شد ، جوانان در همه جا خواستار حقوق خود هستند. در دهه های گذشته ، ما در صندوق جمعیت ملل متحد با جوانان بیشماری در سفر از نوجوانی به بزرگسالی همراهی کرده ایم.

برای اطمینان مجدد از تعهد خود به جوانان برای درک کامل استعدادهای خود در زندگی ، امروز از یک راهبرد جدید  برای جوانان با عنوان ، جسم من ، زندگی من ، جهان من رونمایی می کنیم! این راهبرد نیازها ، آرزوها و آرمانهای آنها را درمرکز اصلی کار ما برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و دستور کار ICPD قرار می دهد.

جسم من ، زندگی من ، جهان من بر مبنای آنچه ما در مورد جوانان از جوانان  آموخته ایم با همکاری هزاران فعال و مدافع جوان در سراسر جهان و همسو با  تلاش های گسترده تر سازمان ملل برای حمایت از سلامتی و حقوق جوانان و توانمندسازی آنها در شکل دادن به آینده خود و مشارکت در توسعه  پایه‌گذاری شده است.

جوانان جهان با دراختیار داشتن اطلاعات و آمادگی صحیح می توانند منجر به ایجاد تغییرات مثبت در جهان شوند. این پتانسیل فقط در صورت تحقق سلامت ، تحصیل و انتخاب برای زندگی آنها تحقق می یابد. ما در صندوق جمعیت ملل متحد در حال همکاری با دولت ها ، جامعه مدنی و شرکای توسعه و مهمتر از همه با خود جوانان هستیم تا از دانش و توان آنها برای انتخاب آگاهانه و مشارکت به عنوان شهروندان فعال اطمینان حاصل کنیم.

در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه 1994 ، دولت ها توافق کردند که نیازهای ویژه نوجوانان و جوانان ، به ویژه زنان جوان را برای دسترسی به آموزش ، بهداشت ، مشاوره و خدمات بهداشت باروری با کیفیت بالا برآورده کنند. این تعهد برای بعضی ها برآورده شده بود ، اما نه برای همه.

در ماه نوامبر ، صندوق جمعیت ملل متحد ، دانمارک و کنیا کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در  نایروبی را برگزار خواهند کرد. جایی که روسای ایالت ها و دیگر مقامات عالی دولت ها برای تحقق چشم انداز ICPD ، که همه از جمله جوانان را شامل می‌شودهم پیمان می‌شوند . اطلاعات و مساله خدمات بهداشتی جوانان در این کنفرانس مقدم خواهد بود و جوانان امیدها و دیدگاههای خود و ایده های خود ، رهبری ، انرژی و خلاقیت خود را در زیر پرچم جسم من ، زندگی من ، جهان من به اشتراک می گذارند!

در  روز جهانی جوان ، از دولتها  می خواهم تا تعهد 25 سال پیش به زنان و جوانان را محقق کنند و در راهپیمایی به سمت نایروبی به ما بپیوندید! درکنارهم ، در نهایت می توانیم برای همه جوانان حق و انتخاب را به واقعیت تبدیل کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با راهبرد جوانان صندوق جمعیت ملل متحد و برنامه جهانی ما برای جوانان لطفا به لینک زیر مراجعه کنید: www.unfpa.org/Youth and www.unfpa.org/EmpowerYouth