اخبار

اخبار

10 آذر -دی 2015
اخبار
سرپناهی در برابر طوفان: گزارش وضعیت جمعیت جهان 2015 رونمایی شد. امروزه یک میلیارد نفر در مناطق بحران زده و درگیر کشمکش زندگی می کنند.   17 آذر ماه – گزارش وضعیت جمعیت جهان سال 2015 که توسط صندوق... بیشتر
2 آبان -آذر 2015
اخبار
  وزیر کشور:" مهاجرت در هر شکلی یک پدیده انسانی است و باید با رویکردی منصفانه و قانونی با آن برخورد شود." .آبان- کنفرانس بین المللی "مهاجرت: الگوها، پیامد ها و سیاست ها" در دانشگاه دانشگاه تربیت... بیشتر

صفحه‌ها